banner

POMEM polis alımı başvuruları başladı! POMEM başvuru nasıl yapılır? pa.edu.tr

POMEM polis alımı başvuruları başladı! POMEM başvuru nasıl yapılır? pa.edu.tr

Polis olma gerçek dışı kuran binlerce adayın bir süredir büyük merak ve heyecanla beklediği 21. dönem POMEM başvuruları alınmaya başlandı. Müjdeli haberi duyan binlerce polis adayı, başvurularını yapmaya başladı. Peki 21. dönem POMEM başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntı…

POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI

Polis elde etmek isteyen yüz binlerce adayın büyük heyecanla beklediği POMEM 21. dönem başvuruları alınmaya başlandı. Ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar, başvurularını yapmaya başladı.

Güvenlik Genel Müdürlüğü’nden POMEM öğrenci alımlarıyla ilgili yapılan açıklamaya kadar, lisans mezunu 1000 bayan ve 10 bin erkek, ön lisans mezunu 200 kadın ve 1800 erkek elde etmek üzere toplamda 13 bin polis adayı öğrenci alınacak.

bununla beraber Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin benzeyen veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjan dışında tutulacaklar.

POMEM başvuruları için ön başvurular 25 Eylül 2017 tarihinde (bugün) başladı ve başvurular 6 Ekim 2017 tarihine değin sürecek.

POMEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

POMEM 21. dönem öğrenci alımları için ön başvuruların başlamasıyla birlikte binlerce aday, başvurularını yapmaya başladı. Bazı adaylar ise başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor.

POMEM başvuruları, internet üzerinden www.pa.edu.tr adresinden alınacak. Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesine giren adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden antre yapacak ve başvurusunu gerçekleştirecek.

ÖN LİSANS MEZUNLARI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS MEZUNLARI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kullanim yapmadan önce, adayların dilekçe ücretini Halkbank şubelerinden ya da ATM’lerinden yatırmaları gerekmektedir. Halkbank’ın internet bankacılığından başvuru formu ücreti alınmamaktadır. POMEM başvurusu için ödenti 75,00 TL’dir.

Adaylardan başvuru formu esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “21.DÖNEM POMEM GIRIŞ SINAVI” için vergi yatırdıklarını belirterek imtihan ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun kişisel olarak kullanim doküman teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

UYARI: EMNIYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN BENZEYEN VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

POMEM ADAYLARINDA ARANAN NİTELİKLER

POMEM’lere tatbik yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadar kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Tanıdık Olmayan Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan eşitlik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan ya da üstünde puan almış elde etmek, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan tarzında (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üstünde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malullerinin benzeyen ya da çocukları için POMEM Antre yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en düşük % 80’ini almış elde etmek, (Güvenlik Teşkilatı Personeli Şehit ya da Vazife Malulü benzeşen ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en düşük (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan ya da üstünde puan almış edinmek.)

d) 18 yaşını tamamladıktan daha sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate gücüne gitmek şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış edinmek, (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş almak)

e) Silah taşımaya ya da silahlı atama yapmaya yasal bir engeli bulunmamak,

f) Güvenlik Teşkilatı Sıhhat Şartları Yönetmeliğinde açıklanmış şartları taşımak,

Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları altında kayıtlı, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sıhhat Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz.

“Liselerden Emniyet Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Iş Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.”

“Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Iş Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, gövde kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) aralarında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.”

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Suç Oluşturan Kanununun 53’üncü maddesinde kayıtlı süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, kimsesiz fuhuş yapılan konut ve güya yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılmış, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan ya da kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde sebebiyle, hakkında herhangi bir adlî ya da idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler sebebiyle hüküm giymemiş edinmek,

h) Başvuru Formu tarihinde herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin ast kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı demeç arzetmek, (sınav tatbik dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı sebebiyle çare görmüş ya da görüyor olmamak,

i) Millet haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve kayıtlar araştırması olumlu almak.

l) Erkek adaylar için 1111 Sayılı Askerlik Kanununa kadar askerlikle ilişiği bulunmamak

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

İnternetten ön başvuru formu yapan ve şahsen uygulama ve imtihan için çağrılan adayların getirmesi gereken belgeler;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav tatbik dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

b) Sınav başvuru formu dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(imtihan antre belgesi yayınlandığı tarihte, imtihan dilekçe dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

c) Namzet Sağlık Durumu Bilgilendirme Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav antre belgesi yayınlandığı tarihte, namzet sıhhat bilgilendirme formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Adayların Fiziksel Tatminkarlık Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Durumu Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (sınav antre belgesi yayınlandığı tarihte, laf konusu belge www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

d) Önlisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi, (Tanıdık Olmayan Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan eşitlik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

e) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik resim

g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını açıklayan yazılı beyanları, (sınav dilekçe dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş ayarlama belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Duruşma Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme emri tatbik sırasında teslim edilecektir.)

h) Güvenlik Teşkilatı Personeli Şehit ya da Vazife Malulü olanların Benzeyen ya da Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca bahşedilen şehitlik ya da vazife malullük belgesinin Kurumca tasdikli örneği,

ı) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

i) Sınav Giriş Belgesi,

j) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair doküman (Terhis, tecil ya da askerlik şart belgesi)

UYARI: Rağbette nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların bana kalırsa başvuruları alınır. Tatbik ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe tutarsız beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

 

pomem POMEM başvuru polis alımı POMEM öğrenci alımı polis alımı başvurusu polis akademisi

Haber Kategorisi:
Gündem

Bu Habere Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir