banner

Borsa İstanbul özsermaye şartına istisna getiriyor

Borsa İstanbul özsermaye şartına istisna getiriyor

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya tarafından, payların ilk kotasyonunda Kotasyon Yönergesi’nin 8. maddesinde yer alan kar şartını sağlayan ancak toplam öz anapara/anapara şartını sağlamayan ve Yıldız Pazar Grup 1’e tatbik yapan şirketlere sağlanan esnekliğin, Yıldız Pazar Grup 2 için tatbik yapan şirketlere de sağlanmasını teminen, Yıldız Pazar Grup 2 için tatbik yapan şirketin toplam öz sermaye/anapara oranının 1’den büyük olması şartını sağlayamaması halinde, şirketin öz sermayesinin fazla olması şartıyla, bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablodaki özsermaye altında sınıflandırılan tutarlara halka arzdan elde edilecek paylara ilişkin primler ile artırılan sermayenin nominal tutarı eklenerek hesaplanacak toplam özsermaye/anapara oranının 1’den büyük olması durumunda, toplam özsermaye/anapara şartının sağlandığı kabul edilecek.

Borçlanma Araçları Piyasası Muhakkak Alım Satım Pazarı’nda operasyon görürken ihraççısının ödeme ya da öteki vaat veya yükümlülüklerini yerine getiremediği borca girme araçlarının işlem görebileceği Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde Gözaltı Pazarı adı aşağıda yeni bir pazar açılacak.

Borca Girme araçlarının ana para ödemesinin yapılamayacağının ihraçcı tarafından Kamuyu Yakma Platformu’nda (KAP) açıklanması durumunda, borca girme aracının toplam nominal tutarının minimum yüzde 50’si oranındaki yatırımcılarından muvafakatname alınarak borçlanma aracının tekrar yapılandırıldığının ihraççı kadar itfa tarihine kadar KAP’ta açıklanması halinde, işlem görebilen borca girme aracının tamamı gözaltı pazarına alınabilir.

Muvafakatname veren yatırımcıların her tarafta yapılandırılan borca girme araçları yeni bir ISIN kodu ile muvafakatname vermeyen yatırımcıların mevcut borçlanma araçları ise mevcut ISIN kodu ile Gözaltı Pazarı’nda işlem görecek. Borca Girme Araçları Piyasası bünyesinde kurulacak Nezaret Pazarı’nın faaliyete geçme tarihi teknik hazırlıkların tamamlanmasını takiben keza duyurulacak.

Borsa İstanbul Borsa İstanbul düzenleme Borsa İstanbul kotasyon şartları Borsa İstanbul özsermaye şartları

Haber Kategorisi:
Gündem

Bu Habere Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir